• Roman Krčmář | Martin Kaňka | Alena Maříková

    Martin Kaňka | Roman Krčmář | Alena Maříková

Vítejte na webu věnovaném free softwaru na výuku stereometrie na základních školách!

Jsme studenti Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Na téma softwaru Dalest Elica jsme zpracovávali své diplomové práce. Vzhledem k absenci české lokalizace tohoto softwaru bylo nutné vytvořit návody a doplnit je o instruktážní videa. Výsledek naší činnosti lze shlédnout na tomto webu. Autory tohoto webu jsou Roman Krčmář a Bc. Martin Kaňka.

Jednotlivé diplomové práce byly zpracovávány pod katedrou matematiky na PF JČU.

Garanty našich prací jsou: doc. RNDr. Helena Binterová, Ph.D. a Mgr. Roman Hašek, Ph.D. . Za jejich odborný přístup a vedení našich prací bychom jim chtěli tímto poděkovat.

Na tomto webu můžete najít:

  • popis a návody k jednotlivým aplikacím
  • průvodce aplikacemi a instruktážní videa
  • vzorově řešené příklady v aplikacích softwaru Dalest Elica

V budoucnu zde bude možné nalézt:

  • statistika využití výukového softwaru Dalest Elica ve výuce matematiky na základní škole
  • sbírku příkladů

Děkujeme za návštěvu a doufáme, že jste zde nalezli, co jste hledali.